Mi az a Suliklub?

Azzal a céllal jöttünk létre, hogy iskolákkal együttműködve, egyéni módszerekkel támogassuk a diákok mentális és lelki fejlesztését, segítséget és szakértelmet biztosítsunk szüleiknek a nevelési problémák terén, valamint teret engedjünk és fórumot teremtsünk az innováció területén élenjáró pedagógusoknak, támogatva ezáltal a tehetséggondozást, felzárkóztatást, valamint az élethosszig tartó tanulást.

Az online világ adta rendkívüli lehetőségeket kihasználva olyan diákoknak is segítünk, akiknek tudnak magántanárhoz járni, így biztosítva plusz felkészülési lehetőséget érettségire, felvételire, továbbtanulásra.

Alapítványunk Vilmány Önkormányzatával valamint a TEF-el közösen az EFOP-1.6.2-16 felhívás támogatásában „Vilmány község szegregátumában élők helyzetének javítása” címmel valósít meg pályázatot.

Az EFOP-1.3.5 pályázat keretei között indult útjára a Szülőakadémia elnevezésű programsorazatunk.

A három éves programsorozat minden egyes évében egy-egy aktuális probléma állt a középpontban, mellyel valószínűleg minden középiskolás korú gyermek szülője találkozott vagy találkozni fog majd.

A foglalkozásaink célcsoportjába az aszalói szegregátumban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező családok tartoznak, akiknek egyebek mellett munkaerőpiaci, pénzügyi és adósságkezelési tanácsadással, mentori szolgáltatással igyekszünk segíteni. 

A foglalkozásaink célcsoportjába az korláti szegregátumban élő, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező családok tartoznak, akiknek egyebek mellett munkaerőpiaci, pénzügyi és adósságkezelési tanácsadással, mentori szolgáltatással igyekszünk segíteni. 

Belépés a dimenzió kapun…

 

Különös világokba tehetnek utazást alkotótáborunk lakói: világokba, ahová egy dimenzió kapun át vezet az utunk… A kapun keresztül napról napra egyre bizarrabb birodalmakra nyílik rálátás, és egyre furcsább tapasztalásokat élhetnek át kis alkotóink.

A Detektívképző tábor foglalkozásain olyan képességeket, készségeket fejlesztünk, melyek elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy valakiből kivételes detektív váljék. 

A  Diákélet Alapítvány és a Diósgyőri Gimnázium számára rendezett - rendkívül népszerű - kompetenciafejlesztő programsorozatunk a középiskolás gyermekek szociális kompetenciáit igyekezett csiszolni.

Több miskolci középiskolában tartott programsorozatunk tehetséggondozás, tanulásmódszertani fejlesztés témakörében keretében elsősorbna szülői számára.

Diákok a Suliklubról

Ez a hely tökéletesen megfelel a célnak. Mármint annak, hogy miközben tanulunk, még jól is érezzük magunkat. Eddig nem hittem, hogy ez a kettő szinkronban is futhat.

Mesi, középiskolás (magyar előkészítő)