„Vilmány község szegregátumában élők helyzetének javítása”

EFOP-1.6.2-16-2017-00065

Vilmányi pályázatunk bemutatása

A program célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése, a kisközösségek és szakmai szervezetek partneri együttműködéseivel zajló, összehangolt és folyamat-támogatással kísért fejlesztés és rehabilitálás, annak érdekében, hogy a kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkenjenek.

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA.jpe

A program során megvalósított tevékenységek:

Jelenléten alapuló folyamatos szociális munka biztosítása, amely biztosítja a telepen élő célcsoport felkészítését, illetve bevonását a projekt szakmai prpgramjaiba.
 

Csillag- „Cherhaj” szolgáltató pont működtetése a jelenlét alapú szociális munka helyszínének biztosítására a célcsoporttagok számára könnyen elérhető ingatlanban.
 

A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása a település egészét célzó bizalomépítő, erősítő tevékenységekkel, a helyi ellátórendszerrel való együttműködés kialakítása, különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti alapellátásra és szakellátásokra.
 

Szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő- piaci szolgáltatások megvalósítása.
 

Kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás a helyi intézményekkel együttműködve; minél több gyermek esetében az óvodai nevelés feltételeinek megteremtésének támogatása, valamint az iskolán, illetve nevelési intézményen kívüli gyermekfoglalkoztatás, fejlesztés, oktatás megszervezése, a továbbtanulási pályák segítése.
 

Egészségügyi szolgáltatások elérésének javítása egészségügyi szűrések megszervezésével, a célcsoporttagok számára az egészségügyi alap és szakellátás keretében igénybe vehető szűrővizsgálatok elérésének lehetővé tétele.

Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés a bevonandó aktív korú (16–54 éves) lakosság esetében.

A pályázat alapadatai:

Fő kedvezményezett, konzorciumvezető:

Vilmány Község Önkormányzata
Támogatás összege: 199 891 219 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt megvalósítás időszaka: 2018.04.01-2021.06.30.

Pályázat száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00065

Rövid ismertető:

Vilmány Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az EFOP-1.6.2-16 felhívásra, „Vilmány község szegregátumában élők helyzetének javítása” címmel, amely a szegregátumban lakók életminőségének a javítását célozta meg.

A program célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése, a kisközösségek és szakmai szervezetek partneri együttműködéseivel zajló, összehangolt és folyamat-támogatással kísért fejlesztés és rehabilitálás, annak érdekében, hogy a kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkenjenek.
 

A projektet megvalósító konzorciumot Vilmány Község Önkormányzata vezeti, további tagok a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság és a Suliklub Alapítvány.