Közismereti tudásbázis

A hagyományos „könyv és munkafüzet egyben” formátumban készült tantárgyi segédanyagok – matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, kommunikáció, földrajz, életvitel és gyakorlat, fizika, osztályközösség-építés, természetismeret, biológia, kémia, informatika – szöveges, elméletigényes tananyagaival, és a rájuk épülő feladatok, problémák feldolgozásával segítik a tanárokat és a diákokat.
A feladattár lehetővé teszi a frontális, kis csoportos és önálló munkát egyaránt, a tevékenységközpontúságot, a metakogníciót, a kritikai olvasást, a véleményalkotást, támogatják.
Szerepet kap a kreativitásfejlesztés is. A szövegek mellett a médiaelemek (fotó, ábra, grafika) széles tárháza biztosítja a szemléltetési lehetőségeket.
A pedagógusok munkáját módszertani útmutató segíti. A módszertani javaslatok elsősorban a tevékenykedtető, rávezető, drámapedagógiai módszereket és változatos munkaformákat alkalmazó pedagógiai gyakorlatba illeszthetők.
A projektet közbeszerzési eljárásban keretében, a Türr István Képző és Kutató Intézet megbízásából végeztük el.

Suliklub digitális tananyagok

Középiskolás diákok számára fejlesztett, tantárgyi és tantárgyközi ismeretek elsajátításához kínálunk interaktív, változatos, és szórakoztató gyakorlóterepet a szövegértés, a gazdaság és az informatika területén.

Szövegértési képességfejlesztő modulunkat eddig több, mint 6200-an töltötték le, a gazdálkodási és pénzkezelési ismereteket 2300-nál is többen, az IKT kompetenciafejlesztő feladatgyűjteményt pedig négyezer fölött.
Használd te is!

Irodalom és nyelvtan

érettségi felkészítő

SEGÍTSÉGET SZERETNÉL A MAGYAR ÉRETTSÉGIHEZ?

Az itt található szövegértési, szövegalkotási feladatok, valamint kidolgozott tételek megoldásokkal, módszertani tippekkel segítenek felkészülni a közép és emelt szintű nyelvtan és irodalom érettségire.
A segédanyagokat .pdf formátumban találod, melyek megnyitásához arra alkalmas programra (pl.: Adobe Arcrobat Reader) lesz szükség.