Kompetenciafejlesztés és életmód tréning

A miskolci székhelyű Diákélet alapítvány a Diósgyőri Gimnázium által alapított civil szervezet, melynek fő céljai a gimnázium diákjaihoz kapcsolódó nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés elősegítése, emellett szakköröket, előadásokat szervez, segíti a nyelvtanulást, támogatja és szervezi a tehetségek fejlesztését tanulmányi versenyek és pályázatok kiírásával. Fenti tevékenységei mellett a hátrányos helyzetű és arra érdemes diákok támogatásával, esélyegyenlőségük elősegítésével, illetve kulturális, sport és szabadidős tevékenységek segítésével, szervezésével és támogatásával foglalkozik.


A projekt átfogó célja, hogy a gimnázium tanulói megismerkedhessenek az egészséges táplálkozás módszertanával, és szemléletformáló tevékenységek segítségével az esetlegesen kialakult rossz étkezési szokások megváltoztatásával egészségük fejlődjön.


A projekt célcsoportja, vagyis a gimnázium másod- és harmadéves tanulói és családjaik, megfelelnek a pályázati felhívásban rögzített célcsoporti elvárásoknak (a kevésbé fejlett régiók köznevelési intézményeinek tanulói és családjaik).


A támogatási kérelemben az iskola 20.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igénybe vételét tervezi a kérelem költségvetésében és a szakmai dokumentumban részletezettek szerint. A kérelem – mivel a maximális támogatási összeget célozza – valamennyi, kötelezően megvalósítandó tevékenységet tartalmazza, vagyis:


1. Ismeretterjesztő programok az egészséges táplálkozás jegyében – a program tartalmazza a tanulók kérdőíves be- és kimeneti mérését, az eredmények értékelését és értékelés készítését. A felmérést és a kiértékelést megfelelő végzettséggel rendelkező táplálkozástudományi szakember végzi, ezzel is biztosítva a szakmai hozzáértést és a szakszerű tanácsadást. Szintén a program keretében csoportfoglalkozások kerülnek megvalósításra a rizikócsoportba tartozó közvetlen célcsoport, továbbá a pedagógusok és a közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára is. Fontosnak tartjuk a diákok ismeretének bővítését is, melyet iskolai foglalkozások keretében tervezünk megvalósítani, minimum havi 1 alkalommal.


2. Ivókutak létrehozása az iskola területén: az iskolába a 2016-2017-es tanév adatai alapján 487 diák járt, fentiek ismeretében 5 db ivókút kialakítása szükséges. A helyi vezetékes víz – szűrés nélkül, vagy azután – alkalmas az emberi fogyasztásra, ballonos ivóvízvételi lehetőség kialakítása tehát nem indokolt.


3. Szemléletformáló tevékenység keretében – a 12 hónapra tervezett projekt ideje alatt – 1-1 nagyobb volumenű tájékoztató nap és főzőverseny kerül megszervezésre, továbbá több, kisebb főzőverseny és egyéb tájékoztató program kerül lebonyolításba. A szemléletformálásba ismert és elismert személyiségeket is bevonunk, illetve szemléltető eszközök (plakátok, poszterek) elkészítését is tervezzük. Emellett a programokhoz kapcsolódóan több kisfilm is készül, amelyet internetes megosztás segítségével kívánunk mindenki számára elérhetővé tenni.


4. Eszközfejlesztés: a projekt tartalmaz az iskolai étkeztetéshez szükséges eszközfejlesztést is, melyet részletesen a költségvetés, a csatolt árajánlatok, illetve a szakmai terv mutat be helyhiány miatt. Valamennyi tevékenység, amelynek megvalósítása a 20.000.000 Ft-os támogatási összeg elnyeréséhez szükséges, a projektben megvalósításra kerül.

A projekt valamennyi műszaki-szakmai elvárásnak megfelel, ezek a következők: – kérdőíves felmérés alapján (segédlet szerint) legalább a bevont diákok 60 %-a lekérdezésre és kiértékelésre kerül – legalább 10 ismeretterjesztő program megszervezése (12 alkalmas előadássorozat) – legalább 10 szemléletformáló program lebonyolítása (főzőverseny, tájékoztató nap, ismert emberek bevonásával előadás tartása, kommunikációs szemléletformáló eszközök alkalmazása) – dietetikai szaktanácsadáson legalább a krízis-célcsoport 40 %-a részt vesz – minden megkezdett 100 fő után legalább 1 db ivókút (összesen 5 db) létrehozása


A projekt keretében dietetikus szakember alkalmazása is megvalósul, akinek a munkaideje bizonyítottan eléri legalább a heti 4 órát. A projektmenedzsmentet külső szakértő bevonásával tervezzük, aki több éves, hazai és európai uniós projektek lebonyolításában szerzett tapasztalattal rendelkezik.


Az alapítvány köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni, továbbá a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot kifejezni, melynek maradéktalanul meg kívánunk felelni.


A projekt költségvetése reális és takarékos módon, a piaci viszonyok figyelembe vételével készült.