Fejlesztőpedagógiai programok

2016 NTP-MTTD-15-0203 MaTEx Herman Ottó Gimnázium és Egészséges Ifjúságért Közhasznú Alapítvány, tehetséggondozás, tanulásmódszertani fejlesztés, szülői tájékoztatók szervezése, személyiségfejlesztés

NTP-KKI-B-15-0265 Diákélet Alapítvány, Drámában tehetséges diákok tehetséggondozó programja, szülőik szervezése, tehetséggondozás, tanulás módszertani fejlesztés, személyiségfejlesztés 2016

2015 Iskolai előkészítő foglalkozás, óvodás korú gyerekek szintfelmérése az iskola megkezdése előtt, kiscsoportos foglalkozások, szülői konzultáció

2016 Mesterdetektív képző tábor, koncentrációsképességek fejlesztése 5-6 osztályosoknál, memóriafejlesztés, nyelvi-logikai gondolkodás fejlesztése

2015-2016 NTP-MTTD-15 Miskolci Szakképzési Centrum, Tehetséggondozás a Kandó Kálmán Szakközépiskolában, tehetséggondozás, tanulás módszertani fejlesztés, személyiségfejlesztés

NTP-MTTD-16-0126 Tehetségnapok a Jezsuitában, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, személyiségfejlesztés, tehetséggondozás, tanulás módszertani fejlesztés

NTP-MTTD-15-0210 Tehetséggondozó program megvalósítása a Lévay József Református Gimnáziumban, „Látható matematika”, rendezvények lebonyolítása.