Detektívképző

A Detektívképző tábor foglalkozásain olyan képességeket, készségeket fejlesztünk, melyek elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy valakiből kivételes detektív váljék. Ezek a területek a következők:


 • érzékszervi finomítás (látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés),

 • „belső látás” (fantázia, emlékezet),

 • megfigyelés és felidézés,

 • koncentráció és egyensúlyérzék,

 • ritmusérzék és koordináció,

 • figyelemösszpontosítás és ügyesség,

 • térhasználat és tájékozódás,

 • mozgáskoordináció és testtudatosság,

 • beszédbiztonság,

 • rögtönzés (szóban és mozgással),

 • nyelvi-logikai gondolkodás,

 • képi gondolkodás,

 • szövegértés és szövegalkotás,

 • bizalom- és önbizalom-fejlesztés,

 • kommunikáció és vitakultúra,

 • empátia és értő hallgatás,

 • önismeret és önkifejezés.


És hogy ezek a képességek épp jól jönnek a tanulásnál? Vagy a többi gyerekkel való kommunikációban? A vitás helyzetekben? Vagy épp a barátkozásnál? Ez talán nem véletlen…


A Detektívképző tábor minden napján más és más képességterület kerül fejlesztésre – kizárólag játékos formában. Délelőttönként a gyerekek a detektív mesterség, valamint a nyomozás csínját-bínját sajátíthatják el kreatív „tanórák” keretében, délután pedig egy-egy bűnügy várja a kis detektíveket, hogy megszerzett és feltárt tudásukat a gyakorlatban is kamatoztathassák. A délelőtti foglalkozások órarendjében a változatosság kedvéért ücsörgős, mozgolódós és pepecselős órák váltogatják egymást. Ahogy a témák feldolgozása is változatos munkaformában történik: a nyomozópalánták kipróbálhatják magukat egyéni, kis csoportos és csoportos kooperációban egyaránt. A heti órarendet a gyerekek az első napon megkapják.


A tábor zárásaként egy izgalmas „vizsga” várja immár a végzős detektíveket, akik ezúttal még egyszer megvillanthatják briliáns elméjüket egy közös nagy nyomozásban


Amit MI biztosítunk:


 • órarend,

 • detektív munkafüzet,

 • diploma,

 • író- ás rajzeszköz, papírlap, karton, ragasztó,

 • képanyag, hanganyag stb.


Amit magával hoz a detektív:


 • ész,

 • szív,

 • nyitottság,

 • jóindulat,

 • sok mosoly.


Magamról…

Kormos Editnek hívnak, drámapedagógus vagyok és magyar szakos tanár. Középiskolás koromban „kebelezett be” a színház: előbb színjátszóként, később pedig drámapedagógusi minőségben. Játszottam, írtam, dramatizáltam és rendeztem – másokat és magamat is. Ennek több mint húsz éve már. Voltam újságíró, rovatvezető, digitális tananyagok szerzője, közben tanítottam Pesten a Xantusban, Miskolcon a Hermanban. Két éve szabadúszó vagyok. Azóta kis- és nagykamaszoknak tartok önismereti, konfliktuskezelő és kommunikációs tréningeket, alkotó-fejlesztő meseterápiás foglalkozást, vezetek pedagógusoknak szóló módszertani képzéseket és személyiségfejlesztő drámafoglalkozást. Megfordultam az ország számos pontján, de a „bázisom” Miskolc maradt, meg a Suliklub. A város e friss és kreatív pedagógiai műhelye. A második otthonom.