Szülőakadémia programsorozat

A projektet indukáló problémák: társadalmi szolidaritás, egymás elfogadásának, az önismeret, az élet különböző területein a gyakorlati tudás és tapasztalat, generációk közötti párbeszéd hiánya, előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés a fiatalok helyi szerepvállalásának és kezdeményezéseinek hiánya, elmaradott a települési ifjúsági munka, az idősek gyenge társadalmi és közösségi szerepvállalás, népszerűtlen az önkéntes társadalmi szerepvállalás, az állampolgári elkötelezettség és felelősségvállalás hiánya, fiatal korosztály munkatapasztalatának hiánya, hátrányos helyzetű településen élő csoportok társadalmi lemaradása – ezen belül különös tekintettel az idősekre.


A pályázó szervezet az alapító dokumentuma, és a pályázati felhívás által meghatározott szabályoknak való megfelelés alapján alkalmas a projekt megvalósítására.


Részben rendelkezik a szükséges humánerőforrással. A projektmenedzsment és az ifjúsági szakértői (ifjúságsegítő felsőfokú szakképzettséggel rendelkező) feladatokat külső szakértők látják el.


A szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételek térítés nélkül rendelkezésre állnak. Néhány kisebb beszerzés szükséges a projekt egyes elemeinek megvalósításához. A megvalósítási helyszíneken az együttműködő intézmények ingyenesen biztosítanak helyet a programok lebonyolításához.


Tevékenységek indokoltsága, célja: – Célcsoport toborzás: a programok iránt érdeklődők felkutatása. – Kortárs segítők tájékoztató előadása: Az önkéntesek kompetenciáinak fejlesztése, a célcsoport szakszerű kezelése érdekében. – Projektet bemutató tájékoztató rendezvények: a célcsoportnak a projekt megismerése alapvető fontosságú a sikeres lebonyolításhoz. – Önkénteseknek szervezett programok: az önkéntes munkában való aktív részvételre ösztönzés, motiválás, a társadalmi szerepvállalásra való hajlam erősítése miatt. – Életút interjúk készítése: a helyi hagyományok feltárása és megőrzése. – Színházi előadások bemutatása nyugdíjasoknak: önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése. – Kamarás Kupa szervezése: a diákok valamint az idősek tudásának és tapasztalatának bemutatása, munkájuk megbecsülése és a hagyományok megőrzése- a fiatal generációk számára minta és érték teremtése. – Diákönkormányzati tábor: az érdekképviselet erősítése, a közösségi szolgálat, illetve a hazai és nemzetközi önkéntes munka lehetőségeinek, szereplőinek és szabályzóinak megismerése. – Iskola-érzékenyítő napok: fenntartható fejlődés az önkéntes munka és a társadalmi felelősségvállalás tanításának segítése. – Fejlesztő tréningek: tanárok és önkéntesek képzése a célcsoport szakszerű kezelése – Eszközbeszerzés: szükségesek a projekt szakmai megvalósításához. – Életút nagyrendezvény: közösségi aktivitás erősítése. – Színházi programfejlesztés: az idősek helyzetének megismertetése, társadalmi feszültségek bemutatása. – Szülőakadémia: családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelése. – Szociális kompetencia fejlesztő és társadalmi felemelkedést támogató események. A térségben maradás támogatása, fiatalok felelős életre nevelése, önismeret fejlődését elősegítő valamint a felelős és megalapozott pályadöntésekhez szükséges gyakorlatok elsajátítása. – Iskolatörténeti kiállítás szervezése: a helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése. – 2 kisközösség működtetése: a partner iskola kulturális fejlesztése (rajz, zene, dráma), hagyományőrzése, a nyugdíjas korú valamikori diákok és tanárok élményeinek megőrzése, a sporthagyományok ápolása. Szakmapolitikai környezethez való kapcsolódás: A tervezett projekt valamennyi szakmapolitikai jogszabálynak megfelelően tervezett és kerül lebonyolításra. Célcsoport meghatározása: Közvetlenül a Miskolcon élő 14-20 év közötti diákok, miskolci középiskolákban tanító tanárok. Közvetetten a társadalom egésze. Célcsoport elérésének, bevonásának módszere: A hátrányos helyzetű célcsoport szóbeli és szórólappal történő elérése. Elérés a facebookon és a szervezet saját weblapján. Célcsoport igényei: A szervezet saját és a partnerek több éves tapasztalata alapján alakította ki a szükséges programokat, a településeken élők igényei szerint. A kérelmező vállalja, hogy megfelel a felhívás FENNTARTÁSI fejezetének. A szervezet saját erejéből finanszírozza a projektet, folyamatos közbenső kifizetési igénylésekkel, és az előleg igénybevételével. A hosszú távú fenntartás záloga, hogy a bevont önkéntesek ELKÖTELEZETTEK a szervezet céljai iránt, így a jövőben is hasonló programokat tudnak biztosítani a célcsoport számára. A beszerzett eszközök is segítik a programok későbbi megszervezésének lehetőségét. A projektet 6 partner bevonásával valósítja meg.