Berzeviczy Ifjúságért Oktatási Alapítvány: Közösségek fejlesztése a diákélet alapítvánnyal

A kisközösségek fejlesztésének elősegítése és megerősítése: hozzájárul a generációk közötti együttműködés és kapcsolat erősítéséhez; az önkéntes és karitatív tevékenységekben való részvétel előmozdításához; a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.


A projektet indukáló problémák: társadalmi szolidaritás hiánya, az állampolgári elkötelezettség és felelősségvállalás hiánya, előítéletek, egymás elfogadásának hiánya, az önismeret hiánya, az élet különböző területein a gyakorlati tudás és tapasztalat hiánya, generációk közötti párbeszéd hiánya, előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés, a fiatalok helyi szerepvállalásának és kezdeményezéseinek hiánya, elmaradott a települési ifjúsági munka, az idősek gyenge társadalmi és közösségi szerepvállalása, népszerűtlen az önkéntes társadalmi szerepvállalás, fiatal korosztály munkatapasztalatának hiánya, a hátrányos helyzetű településen élő csoportok társadalmi lemaradása, különös tekintettel az idősekre, gyenge karitatív tevékenységre való hajlandóság.

Az egyesület az alapító okiratában foglaltak és eddigi tevékenysége alapján ALKALMAS a tevékenységek megvalósítására.

Az alapítvány közel 10 éve látja el tevékenységét. Az elmúlt években több pályázati és nem támogatott projektet valósított meg sikeresen. A szervezet részben rendelkezik a szakmai feladatok ellátásához SZAKEMBEREKKEL. A projektmenedzsment és az ifjúsági szakértői feladatokat külső szakértők látják el.

A projekt megvalósításához szükséges TÁRGYI FELTÉTELEK az alapítványnál rendelkezésre állnak. Néhány kisebb beszerzés szükséges a projekt egyes elemeinek megvalósításához. A megvalósítási helyszíneken a partner intézmények ingyenesen biztosítanak helyet a programok lebonyolításához.


Tevékenységek indokoltsága, célja:

-Célcsoport toborzás: a programok iránt érdeklődők felkutatása.

-Önképzés: Az önkéntesek kompetenciáinak fejlesztése, a betervezett tevékenységek ellátása, a célcsoport szakszerű kezelése érdekében.

-Projektismertető workshop a célcsoport számára.

-Önkénteseknek szervezett programok: az önkéntes munkában való aktív részvételre ösztönzés, motiválás, a társadalmi szerepvállalásra való hajlam erősítése miatt.

-Életút interjúk készítése: a helyi hagyományok feltárása és megőrzése.

-Informatikai képzés nyugdíjasoknak: life-long-learning érdekében.

-Tanárok és önkéntesek képzése: a célcsoport szakszerű kezelése érdekében.

-Eszközbeszerzés: a tárgyi eszközök kizárólag a projekt szakmai megvalósításához szükségesek.

-„Sanyi főz, nagyi süt” 3 nagyrendezvény: a helyi hagyományok ápolása, megismertetése.

-Konferenciák: a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése.

-Faluszépítő napok program: az önkéntes munka és a társadalmi felelősségvállalás erősítése.

-Iskolaszépítő napok rendezvény: fenntartható fejlődés az önkéntes munka és a társadalmi felelősségvállalás erősítése.

-Érzékenyítő programok és Életút nagyrendezvény: közösségi aktivitás erősítése.

-Közösségi táborok: a gyerekek szociális érzékenységének fejlesztése, az idősek és fiatalok közötti kapcsolatok erősítése.

-Szülőakadémia különböző témájú események : családok megerősítése, fiatalok felelős életrenevelés

-Szociális kompetenciafejlesztő és társadalmi felemelkedést támogató program. A térségben maradás támogatása, fiatalok felelős életre nevelése, önismeret fejlődését elősegítő, a felelős és megalapozott pályadöntésekhez szükséges gyakorlatok elsajátítása.

-4 kisközösség működtetése: a helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése a helyi és nemzetiségi identitás megőrzése érdekében.

A tervezett projekt valamennyi SZAKPOLITIKAI jogszabálynak megfelelően tervezett és kerül lebonyolításra.


Célcsoport: A Miskolcon élő 14-20 év közötti diákok, miskolci középiskolákban tanító tanárok, a hátrányos helyzetű Arkán élő lakosság, elsősorban az idősek, a 60 év felettiek. Közvetetten a társadalom egésze.

A lakosság bevonása szóbeli és szórólappal történő tájékoztatás útján történik. A facebookon és a szervezet saját weblapján is tájékozódhatnak. A 3 partner iskolában információs pult, Arkán az önkormányzat és a helyi egyesület segítségével.

A szervezet saját és a partnerintézmények több éves tapasztalata alapján alakította ki a szükséges programokat, a településeken élők IGÉNYEI szerint.

Az alapítvány az indikátorokon és műszaki-szakmai eredményeken felül vállalja, hogy megfelel a pályázati felhívás FENNTARTÁSRA vonatkozó fejezetének. Ezen túl a vonatkozó jogszabályoknak megfelel és kommunikációja során esélytudatosságot fejez ki.

Saját erejéből finanszírozzák a projektet, folyamatos közbenső kifizetési igénylésekkel, és előleg igénybevételével.

A hosszú távú fenntartás záloga, hogy a bevont önkéntesek ELKÖTELEZETTEK a szervezet céljai iránt, így a jövőben is hasonló programokat tudnak biztosítani a célcsoport számára. Az eszközök is segítik a programok későbbi megszervezésének lehetőségét, melyet 7 partner bevonásával tervezne.