Vilmányi projekt bemutatása

A program célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése, a kisközösségek és szakmai szervezetek partneri együttműködéseivel zajló, összehangolt és folyamat-támogatással kísért fejlesztés és rehabilitálás, annak érdekében, hogy a kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkenjenek.

A program során megvalósított tevékenységek:

Jelenléten alapuló folyamatos szociális munka biztosítása, amely biztosítja a telepen élő célcsoport felkészítését, illetve bevonását a projekt szakmai prpgramjaiba.
 

Csillag- „Cherhaj” szolgáltató pont működtetése a jelenlét alapú szociális munka helyszínének biztosítására a célcsoporttagok számára könnyen elérhető ingatlanban.
 

A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása a település egészét célzó bizalomépítő, erősítő tevékenységekkel, a helyi ellátórendszerrel való együttműködés kialakítása, különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti alapellátásra és szakellátásokra.
 

Szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő- piaci szolgáltatások megvalósítása.
 

Kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás a helyi intézményekkel együttműködve; minél több gyermek esetében az óvodai nevelés feltételeinek megteremtésének támogatása, valamint az iskolán, illetve nevelési intézményen kívüli gyermekfoglalkoztatás, fejlesztés, oktatás megszervezése, a továbbtanulási pályák segítése.
 

Egészségügyi szolgáltatások elérésének javítása egészségügyi szűrések megszervezésével, a célcsoporttagok számára az egészségügyi alap és szakellátás keretében igénybe vehető szűrővizsgálatok elérésének lehetővé tétele.

Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés a bevonandó aktív korú (16–54 éves) lakosság esetében
 

A projektet megvalósító konzorciumot Vilmány Község Önkormányzata vezeti, további tagok a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a Suliklub Alapítvány.