Korláti projekt bemutatása

Korláti projekt bemutatása

Korlát községben egy olyan terület azonosítható be, amely szegregátumnak minősül, és ahol elsősorban tartós kirekesztettséggel és mélyszegénységgel küzdő emberek élnek - és ahol magas a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya.
Az itt élő társadalmi csoporthoz tartozók a szélsőségesen kedvezőtlen társadalmi helyzetüket nagy valószínűséggel átörökítik a következő generációra, szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási tekintetben.

A pályázat, illetve az általunk végzett programok célja az ott élő emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.
Stratégiánk a kisközösségek és szakmai szervezetek partneri együttműködéseivel zajló, összehangolt és folyamat-támogatással kísért fejlesztés és rehabilitálás, annak érdekében, hogy a kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkenjenek.

Tevékenységek:

A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése kapcsán az alábbi tevékenységeket végezzük a településen:

 • Felkészítő foglalkozások biztosítása az érintett családok szegregátumon kívüli lakhatásának elősegítése érdekében

 • Mentori szolgáltatás a munkanélküliek munkakörnyezetbe illeszkedésének támogatására

 • Mentori szolgáltatás biztosítása a munkába álló hátrányos helyzetű célcsoporttagok segítése érdekében

 • Munkaerő-piaci tanácsadás

 • Pénzügyi, adósságkezelési tanácsadás

 • Egészség- és életmód tanácsadás

 • Addiktológiai tanácsadás

 • Családszervezési és életvezetési tanácsadás

 • Konfliktuskezelés és mediáció

 • Szupervízió 

 • Közösségfejlesztő szakértő

 • „Biztos kezdet jellegű foglalkozások 0-3 éves gyermekek és szüleik számára” szolgáltatás